Apel do Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa

Szanowni Państwo!

W pierwszym tygodniu listopada znów każdy mógł odczuć na własnej skórze radykalne pogorszenie jakości powietrza w Krakowie. Brakowało natomiast zdecydowanej reakcji władz lokalnych i szybkiego wdrożenia rozwiązań, które przyczyniłyby się do zminimalizowania smogu (w Paryżu już przy znacznie mniejszych jego stężeniach władze wprowadzają bezpłatną komunikację zbiorową i zakaz ruchu samochodowego!). Dlatego domagamy się powołania okrągłego stołu ds. polityki antysmogowej oraz przygotowania we współpracy z ekspertami w dziedzinie środowiska i transportu kompleksowego zestawu działań i procedur, które będą wdrażane automatycznie po przekroczeniu określonych norm emisji i pozwolą unikać sytuacji kryzysowych.


Zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego źródłem około 16% emisji pyłu zawieszonego PM10 i aż 52% emisji toksycznego dwutlenku azotu jest ruch samochodowy. Redukcję emisji z pieców i kominków musimy w związku z tym uzupełnić o rozwiązania zachęcające do korzystania z transportu zbiorowego i ograniczające ruch samochodowy w centrum Krakowa. Przygotowywane przez prezydenta ograniczenie ruchu dla samochodów ważących powyżej 3,5 tony to zdecydowanie za mało. Skuteczna polityka antysmogowa musi uwzględniać istnienie różnych źródeł emisji pyłów zawieszonych i szybko reagować w sytuacji przekroczenia norm jakości powietrza.

W tej sytuacji postulujemy następujące działania władz, które powinny być przedmiotem obrad okrągłego stołu ds. polityki antysmogowej:

Krótkoterminowe (wdrażane w sytuacji ryzyka przekroczenia dobowych stężeń pyłu PM10 o więcej niż 200 mikrogramów na metr sześcienny):
- wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej;
- zakaz ruchu samochodowego od II obwodnicy (z wyłączeniem mieszkańców tego obszaru);

Długookresowe:
- zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów (co 6 minut w godzinach szczytu, co 12 minut poza godzinami szczytu);
- separacja torowisk (ul. Westerplatte, ul. Gertrudy, ul. Bronowicka, ul. Kalwaryjska);
- wydzielenie nowych buspasów (ul. Kamieńskiego, ul. Opolska, ul. Czarnowiejska, ul. Pilotów);
- wprowadzenie systemu monitoringu strefy B;
- rozszerzenie strefy B (ul. Lubicz, ul. Długa, ul. Karmelicka, ul. Piłsudskiego);
- wypracowanie nowych założeń polityki parkingowej, które uwzględnią zmiany związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania i rekomendacje Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Z poważaniem,

Uzupełnij wszystkie pola, aby wysłać apel

Proszę uzupełnić wszystkie pola


Kliknij TYLKO jeden raz i poczekaj na komunikat*Twój e-mail NIE ZOSTANIE ZAPISANY w bazie danych - posłuży jedynie jako adres zwrotny w mailu wysłanym do adresatów.


Twój apel trafi do Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa.

Dziękujemy! Twój apel został wysłany.