Kraków Przeciw Igrzyskom
List otwarty w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Kraków, 16.11.2013

Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Radni i Radne Miasta Krakowa

 

Szanowni Radni, Szanowne Radne!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o merytoryczną dyskusję na temat organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku, pogłębioną analizę ich potencjalnych skutków ekologicznych, ekonomicznych i społecznych z udziałem strony społecznej, upublicznianie na bieżąco wszystkich dokumentów dotyczących igrzysk (w tym raportów, budżetów i aplikacji) oraz o przeprowadzenie referendum lokalnego, w którym każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł wyrazić swoje zdanie w tej kwestii. Tego rodzaju referendum organizowane było w części miast, które rozważały aplikację lub wciąż podejmują starania o organizację igrzysk, w tym w Oslo, Sztokholmie oraz Monachium i szwajcarskim kantonie Graubünden, gdzie mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko udziałowi w procesie aplikacyjnym.

W październiku 2012 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, w której wyraziła wolę goszczenia w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich i przystąpienia do procesu aplikacyjnego w tej sprawie. Uchwała nie była poprzedzona żadną formą konsultacji społecznych, choć głosy krytyczne już wówczas wskazywały, że inicjatywa ta jest wbrew woli mieszkańców. Bulwersujący jest też fakt, że tego rodzaju pomysł pojawia się w momencie, kiedy rzekomo brakuje środków na zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach, ochronę terenów zielonych i kompleksową modernizację i rozwój infrastruktury rowerowej, a władze Krakowa dokonują radykalnych cięć w budżecie edukacji i podwyższają opłaty za transport publiczny.

W prowadzonej od roku na łamach mediów dyskusji władze Krakowa i Komitet Aplikacyjny prezentują jednostronny obraz igrzysk, natomiast w ogóle nie wspominają o licznych negatywnych doświadczeniach miast, w których igrzyska były organizowane wcześniej. Bez ich rzetelnej analizy decyzja o udziale w procesie aplikacyjnym musi być uznana za lekkomyślność, której koszty obciążą przede wszystkim mieszkańców Krakowa.

Z pieniędzy obywateli zostanie sfinansowany projekt, którego szacunkowy budżet przekracza w tej chwili 21 miliardów złotych. Będzie to gigantyczne obciążenie zarówno dla budżetu centralnego, jak i dla samego Krakowa (to około sześć razy więcej niż wynosi roczny budżet miasta). Może ono doprowadzić do zablokowania wszelkiego rodzaju inwestycji w sferze społecznej, spowodować dalsze cięcia w dziedzinie usług publicznych i katastrofę ekonomiczną oraz – co za tym idzie – obciążyć spłatą długu kolejne pokolenia. Co więcej, zgodnie z analizami profesora Benta Flyvbjerga z University of Oxford realne koszty organizacji igrzysk olimpijskich są wyższe od kosztów szacunkowych średnio o 179%. Nie bez przyczyny związany z organizacją igrzysk w Atenach w 2004 roku dług uznaje się za jedną z przyczyn głębokiego kryzysu ekonomicznego w Grecji. Zatrważający jest też przykład Montrealu, który przekroczył szacunkowy budżet o 800%, a jego mieszkańcy spłacali zaciągnięte przez polityków zobowiązania przez następne 30 lat. O tym, że Kraków mógłby powtórzyć taki scenariusz, najlepiej świadczy fakt, że dużo mniej skomplikowana inwestycja, jaką była modernizacja stadionu Wisły, kosztowała około 16-krotnie więcej niż pierwotnie zakładano.

Doświadczenia miast, w których organizowane były igrzyska olimpijskie, przeczą również kreślonej przez polityków wizji igrzysk jako impulsu rozwojowego. Zdaniem profesora Andrew Zimbalista z University of Wisconsin praktycznie nie istnieją badania potwierdzające tezę o znaczących zyskach ekonomicznych, które rzekomo towarzyszą igrzyskom. Z analiz prowadzonych przez hiszpańskich naukowców związanych z Universitat Autònoma de Barcelona wynika, że na organizacji igrzysk korzystają przede wszystkim największe przedsiębiorstwa, a miejsca pracy tworzone przy okazji organizacji tego rodzaju imprezy mają niestabilny charakter i często opierają się na umowach śmieciowych, a nawet pracy na czarno. Takie wnioski potwierdzają również doświadczenia Lillehammer, gdzie w kilka lat po olimpiadzie zbankrutowało 40% hoteli zbudowanych na potrzeby imprezy. Okazuje się też, że igrzyska nie muszą wiązać się ze zwiększeniem ruchu turystycznego – Ateny zanotowały nawet spadek liczby turystów o 10%. Organizacji igrzysk towarzyszy natomiast zawsze znaczny wzrost cen nieruchomości i wynajmu, co prowadzi do gentryfikacji i wyludniania centrów miast oraz okolic obiektów olimpijskich. Szwajcarska organizacja Center on Housing Rights and Evictions szacuje, że w ostatnich 20 latach igrzyska zmusiły do zmiany miejsca zamieszkania około 2 miliony ludzi.

W związku z tym apelujemy do Rady Miasta Krakowa o opamiętanie. Wzywamy do podjęcia dialogu społecznego w kwestii igrzysk, a także o odpowiedzialne i merytoryczne podejście do tej sprawy. Krakowa nie stać ani na efektowne marnotrawstwo zamiast inwestycji w społeczeństwo, ani na lekceważenie głosu mieszkanek i mieszkańców. Nic o nas bez nas!

Tomasz Leśniak
Kraków Przeciw Igrzyskom
krakowprzeciwigrzyskom@gmail.com

List otwarty otrzymują:
Prezes Rady Ministrów RP
Marszałek Sejmu RP
Minister Sportu i Turystyki
Prezydent Miasta Krakowa
Sejmik Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Przewodnicząca Komitetu Aplikacyjnego ZIO Kraków 2022

List otwarty podpisali:

Łukasz Biskupski
kulturoznawca i filmoznawca (Instytut Kulturoznawstwa SWPS)

dr hab. Monika Bogdanowska
nauczyciel akademicki (Wydział Architektury PK)

Tomasz Borejza
dziennikarz (krowoderska.pl)

Artur Celiński
politolog, redaktor kwartalnika Res Publica Nowa

dr Iza Desperak
socjolożka (Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ)

Joanna Erbel
działaczka społeczna, socjolożka (Instytut Socjologii UW)

Przemysław Filar
prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

dr Mirosław Filiciak
kulturoznawca, kierownik Centrum Badań nad Kulturą Popularną (Instytut Kulturoznawstwa SWPS)

Łukasz Foltyn
przedsiębiorca, twórca Gadu-Gadu

dr Jacek Gądecki
socjolog (Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH)

Anna Grodzka
posłanka (Twój Ruch)

Michał Gruda
działacz społeczny, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Topografie

dr Mikołaj Iwański
ekonomista (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Agnieszka Grzybek i Adam Ostolski
przewodniczący Zielonych

prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki
socjolog (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW)

prof. Jerzy Jarzębski
krytyk i historyk literatury (Wydział Polonistyki UJ)

Krzysztof Juruś i Weronika Śmigielska
koordynatorzy krakowskiego klubu Krytyki Politycznej

Wojciech Kacperski
współpracownik Kultury Liberalnej, socjolog (Instytut Socjologii UW)

dr Katarzyna Kajdanek
socjolożka (Instytut Socjologii UWr)

Jan Klata
reżyser, dyrektor Teatru Starego

dr hab. Jacek Kochanowski
socjolog (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)

dr Ewa Kopczyńska
socjolożka, wicedyrektorka Instytutu Socjologii UJ

dr Beata Kowalska
socjolożka (Instytut Socjologii UJ)

Justyna Krawczyk
działaczka społeczna (Obywatel Mama)

Roman Kurkiewicz
dziennikarz, wykładowca akademicki (Collegium Civitas)

dr Anna Lewandowska
geolożka (Instytut Nauk Geologicznych UJ)

dr Mikołaj Lewicki
socjolog (Instytut Socjologii UW)

dr inż. Zofia Łapniewska
ekonomistka (ZtG Humboldt-Universität zu Berlin)

Lidia Makowska
kulturolożka, prezeska Stowarzyszenia Kultura Miejska

Cecylia Malik
artystka

dr Krzysztof Nawratek
architekt i urbanista (Plymouth University)

dr Kacper Pobłocki
działacz społeczny, antropolog (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM)

dr Krzysztof Posłajko
redaktor Nowych Peryferii, filozof (Instytut Filozofii UJ)

dr hab. Mariusz Rospondek
geolog (Instytut Nauk Geologicznych UJ)

Aneta Rostkowska
kuratorka

Rafał Serafin
prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Andrzej Sikorowski
muzyk

Piotr Skura
dziennikarz (Głos Nauczycielski)

Marzena Smolna
działaczka społeczna (Inicjatywa „Prawo do Miasta”)

dr Marta Smagacz-Poziemska
socjolożka (Instytut Socjologii UJ)

Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
działaczka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Konsola

dr hab. Jan Sowa
socjolog (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ)

Michał Syska
działacz społeczny, prezes Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a

Bogna Świątkowska
animatorka kultury, prezeska Fundacji Bęc Zmiana

Bartosz Szydłowski
reżyser teatralny, dyrektor Teatru Łaźnia Nowa

Małgorzata Tkacz-Janik
radna Sejmiku Województwa Śląskiego (Zieloni)

Mateusz Trzeciak
działacz społeczny (Polska Partia Socjalistyczna – Kraków)

dr Tomasz Warczok
socjolog (Instytut Filozofii i Socjologii UP)

Krzysztof Wołodźko
dziennikarz (Nowy Obywatel)

Jakub Wróblewski
działacz społeczny (Federacja Anarchistyczna Kraków)

Maciej Wudarski
działacz społeczny, wiceprezes stowarzyszenia Prawo do Miasta

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
ekonomistka (Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ)

Beata Zadumińska
psycholożka

dr Katarzyna Zielińska
socjolożka (Instytut Socjologii UJ)

Andrzej Żwawa
ekolog

Podpisz się pod listem:

Po wypełnieniu formularza na Twoją skrzynkę przyjdzie e-mail z linkiem aktywującym oddanie głosu

LIST OTWARTY W SPRAWIE ORGANIZACJI ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Radni i Radne Miasta Krakowa

Szanowni Radni, Szanowne Radne!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o merytoryczną dyskusję na temat organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku, pogłębioną analizę ich potencjalnych skutków ekologicznych, ekonomicznych i społecznych z udziałem strony społecznej, upublicznianie na bieżąco wszystkich dokumentów dotyczących igrzysk (w tym raportów, budżetów i aplikacji) oraz o przeprowadzenie referendum lokalnego, w którym każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł wyrazić swoje zdanie w tej kwestii. Tego rodzaju referendum organizowane było w części miast, które rozważały aplikację lub wciąż podejmują starania o organizację igrzysk, w tym w Oslo, Sztokholmie oraz Monachium i szwajcarskim kantonie Graubünden, gdzie mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko udziałowi w procesie aplikacyjnym.

W październiku 2012 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, w której wyraziła wolę goszczenia w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich i przystąpienia do procesu aplikacyjnego w tej sprawie. Uchwała nie była poprzedzona żadną formą konsultacji społecznych, choć głosy krytyczne już wówczas wskazywały, że inicjatywa ta jest wbrew woli mieszkańców. Bulwersujący jest też fakt, że tego rodzaju pomysł pojawia się w momencie, kiedy rzekomo brakuje środków na zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach, ochronę terenów zielonych i kompleksową modernizację i rozwój infrastruktury rowerowej, a władze Krakowa dokonują radykalnych cięć w budżecie edukacji i podwyższają opłaty za transport publiczny.

W prowadzonej od roku na łamach mediów dyskusji władze Krakowa i Komitet Aplikacyjny prezentują jednostronny obraz igrzysk, natomiast w ogóle nie wspominają o licznych negatywnych doświadczeniach miast, w których igrzyska były organizowane wcześniej. Bez ich rzetelnej analizy decyzja o udziale w procesie aplikacyjnym musi być uznana za lekkomyślność, której koszty obciążą przede wszystkim mieszkańców Krakowa.

Z pieniędzy obywateli zostanie sfinansowany projekt, którego szacunkowy budżet przekracza w tej chwili 21 miliardów złotych. Będzie to gigantyczne obciążenie zarówno dla budżetu centralnego, jak i dla samego Krakowa (to około sześć razy więcej niż wynosi roczny budżet miasta). Może ono doprowadzić do zablokowania wszelkiego rodzaju inwestycji w sferze społecznej, spowodować dalsze cięcia w dziedzinie usług publicznych i katastrofę ekonomiczną oraz – co za tym idzie – obciążyć spłatą długu kolejne pokolenia. Co więcej, zgodnie z analizami profesora Benta Flyvbjerga z University of Oxford realne koszty organizacji igrzysk olimpijskich są wyższe od kosztów szacunkowych średnio o 179%. Nie bez przyczyny związany z organizacją igrzysk w Atenach w 2004 roku dług uznaje się za jedną z przyczyn głębokiego kryzysu ekonomicznego w Grecji. Zatrważający jest też przykład Montrealu, który przekroczył szacunkowy budżet o 800%, a jego mieszkańcy spłacali zaciągnięte przez polityków zobowiązania przez następne 30 lat. O tym, że Kraków mógłby powtórzyć taki scenariusz, najlepiej świadczy fakt, że dużo mniej skomplikowana inwestycja, jaką była modernizacja stadionu Wisły, kosztowała około 16-krotnie więcej niż pierwotnie zakładano.

Doświadczenia miast, w których organizowane były igrzyska olimpijskie, przeczą również kreślonej przez polityków wizji igrzysk jako impulsu rozwojowego. Zdaniem profesora Andrew Zimbalista z University of Wisconsin praktycznie nie istnieją badania potwierdzające tezę o znaczących zyskach ekonomicznych, które rzekomo towarzyszą igrzyskom. Z analiz prowadzonych przez hiszpańskich naukowców związanych z Universitat Autònoma de Barcelona wynika, że na organizacji igrzysk korzystają przede wszystkim największe przedsiębiorstwa, a miejsca pracy tworzone przy okazji organizacji tego rodzaju imprezy mają niestabilny charakter i często opierają się na umowach śmieciowych, a nawet pracy na czarno. Takie wnioski potwierdzają również doświadczenia Lillehammer, gdzie w kilka lat po olimpiadzie zbankrutowało 40% hoteli zbudowanych na potrzeby imprezy. Okazuje się też, że igrzyska nie muszą wiązać się ze zwiększeniem ruchu turystycznego – Ateny zanotowały nawet spadek liczby turystów o 10%. Organizacji igrzysk towarzyszy natomiast zawsze znaczny wzrost cen nieruchomości i wynajmu, co prowadzi do gentryfikacji i wyludniania centrów miast oraz okolic obiektów olimpijskich. Szwajcarska organizacja Center on Housing Rights and Evictions szacuje, że w ostatnich 20 latach igrzyska zmusiły do zmiany miejsca zamieszkania około 2 miliony ludzi.

W związku z tym apelujemy do Rady Miasta Krakowa o opamiętanie. Wzywamy do podjęcia dialogu społecznego w kwestii igrzysk, a także o odpowiedzialne i merytoryczne podejście do tej sprawy. Krakowa nie stać ani na efektowne marnotrawstwo zamiast inwestycji w społeczeństwo, ani na lekceważenie głosu mieszkanek i mieszkańców. Nic o nas bez nas!

Kraków, 14.11.2013

http://krakowprzeciwigrzyskom.pl/list-otwarty/

[signature]

8,408 signatures

Pomóż nam, udostępniając link znajomym:

   


Zostań naszym fanem na facebooku:

Najnowsze podpisy:

najnowsze podpisy
8,408Marta FrydaKrakówstudentkakwi 18, 2014
8,407Agata GałkiewiczPoznańkwi 18, 2014
8,406Kaja ZapalskaKrakówkwi 18, 2014
8,405Anna ObrzutKrakówKoordynator Systemów Jakościkwi 17, 2014
8,404Agata KrzanKrakówkwi 17, 2014
8,403Natalia DuszkiewiczKrakówdoradca podatkowykwi 17, 2014
8,402Grzegorz GrondzielBędzinGoOrangekwi 17, 2014
8,401Anna WilkRzeszówKraków przeciwko Igrzyskomkwi 17, 2014
8,400Bartek BialikJaworznokwi 17, 2014
8,399michał olszewskikatowicestudentkwi 17, 2014
8,398Jan PszczółkowskiWarszawakwi 17, 2014
8,397marek słyskrakówkwi 16, 2014
8,396Monika Tekiela-SkowronekKrakówkwi 16, 2014
8,395Izabela WęclewiczKrakówinżynierkwi 16, 2014
8,394Grzegorz PłachczyńskiKamionna/Bochniastudentkwi 16, 2014
8,393Wojciech BorekKrakówdziałalność gospodarczakwi 16, 2014
8,392Filip SpringerPoznań / Warszawareporter, fotografkwi 16, 2014
8,391Hanna ZasadaKrakówPrzedsiębiorcakwi 16, 2014
8,390Aleksandra OrzechowskaKrakówStudentkakwi 16, 2014
8,389Leszek WojtasiewiczKrakówbiolog, przyrodnik, współpracownik Pn/rzWI, aktywista Greenpeacekwi 16, 2014
8,388Angelika TekielaKrakówstudentka w Krakowskiej Akademiikwi 16, 2014
8,387Aleksandra NowickaKrakówspedytorkwi 16, 2014
8,386Konrad ObozaKrakówITkwi 16, 2014
8,385Wojciech OlejnikKrakówSpedytorkwi 16, 2014
8,384Jolanta DydułaKrakówpracownik biurowykwi 16, 2014
8,383Natalia SzydłakKrakówinformatykkwi 16, 2014
8,382Ewa RawskaKrakówstudentkakwi 16, 2014
8,381Jan BielańskiSidzinaemerytkwi 15, 2014
8,380Łukasz BartkowiczKrakówPrezes Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze TRAPERkwi 15, 2014
8,379Joanna FrankowiakOlsztynadiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kwi 15, 2014
8,378Krysyuna DygońTarnowskie Górykwi 15, 2014
8,377Maciej PiasekWarszawaelektronikkwi 15, 2014
8,376Anna JankowskaGdańskekonomistakwi 15, 2014
8,375Michał WalerowskiKrakówkwi 15, 2014
8,374LECH RYSZARD JANKOWSKIGDAŃSKRENCISTAkwi 15, 2014
8,373Elżbieta TymińskaWarszawaemerytkakwi 14, 2014
8,372Jan DomańskiKrakówarchitektkwi 14, 2014
8,371Maciej PająkKrakówpracownik fizycznykwi 14, 2014
8,370Mariusz PrystupaLondynbezrobotnykwi 14, 2014
8,369Ewelina RutkowskaKrakówstudentkakwi 14, 2014
8,368Zofia GrabowskaArtystakwi 14, 2014
8,367krzysztof cybulskiwarszawauniwersytet warszawskikwi 13, 2014
8,366Artur CichońKrakówstudentkwi 13, 2014
8,365Jan AntoszczykKrakówkwi 13, 2014
8,364Natalia OlaśKrakówkwi 13, 2014
8,363Piotr SławińskiRadomBezrobotny bez pieniędzy kwi 13, 2014
8,362Piotr WamejKrakówinformatykkwi 13, 2014
8,361Zygmunt DzięciołowskiWarszawaEmerytkwi 13, 2014
8,360Monika ŁukasikKrakówkwi 13, 2014
8,359Agata Ryndak-LaciugaKrakowTłumaczka kwi 13, 2014